Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uspješan završetak multisektorske edukacije za rad sa žrtvama nasilja

Projekt ''Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – Josipov dom“ nastavlja projektne aktivnosti specijaliziranih edukacija za jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu projekta provode se dvije vrste edukacija: multisektorska edukacija za stručnjake koji rade sa…

Više informacija

VIDEO

Šutnja nije zlato

Kampanju ”Šutnja nije zlato” su pokrenule CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i O.M.G.– Otvorena medijska grupacija uz financijsku podršku Europske komisije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i CARE International.

Više informacija