Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nasilje ne smijemo prešutjeti i odgovornost je na svakom pojedincu da takvo neprihvatljivo ponašanje prijavi.

Projekt „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – Josipov dom“ nastavlja sa projektnim aktivnostima te nakon uspješno provedenog postupka nabave usluga stručnjaka za organizaciju i provedbu specijaliziranih edukacija, možemo najaviti provođenje dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije. 

Edukacija pod nazivom “Jačanje kompetencija za psihološko savjetovanje i za pružanje psihološke podrške nakon traumatskih događaja i gubitaka” će biti organizirana za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi, dok će za 20 stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije biti organizirana multisektorska edukacija. 

Time se osigurava ispunjavanje specifičnih ciljeva projekta kao što su uspostava sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja u obitelji.

Dubrovačko-neretvanska županija, uz potporu Caritasa Dubrovačke biskupije kao projektnog partnera te Regionalne agencije DUNEA, kao stručne pomoći, provodi projekt „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – Josipov dom“.

Osim buduće uspostave trajnog skloništa i skrbi izvan vlastite obitelji, aktivnosti EU projekta „Josipov dom“ obuhvaćaju pružanje usluga savjetovanja i pomaganja, osnaživanja i motiviranja te pružanja podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji koje mogu biti i žene s invaliditetom.

Projektno djelovanje uključuje i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji te aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji i negativnim posljedicama obiteljskog nasilja.

Projekt traje do kolovoza 2023., a njegova ukupna vrijednost je 11,7 milijuna kuna, od čega je 85% osigurano iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a 15% bespovratnih sredstava iz proračuna Republike Hrvatske.

Šutnja podržava nasilje

I tebe se tiče