Skip to content Skip to footer
Ako si žena žrtva nasilja, žrtva nasilja u obitelji, ovdje smo za Tebe!

Sigurna kuća

Sigurna kuća ‘’Josipov dom’’ djeluje od 2021. godine i osigurava smještaj, savjetovanje i psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u obitelji.

U nju može biti smješteno 8 osoba. Smještajem, koji traje do 6 mjeseci, iznimno godinu dana, pružaju se usluge: stanovanja, prehrane, psihosocijalnog tretmana te podrška u brizi o zdravlju, podrška pri pronalaženju zaposlenja, predškolskog i školskog odgoja djece.

Glavu gore, uz Tebe smo!

Pred tobom je novi početak, ako Ti to želiš. Mi ćemo se potruditi pružiti ti svu stručnu pomoć.

ŠTO ZNAČI I KAKO IZGLEDA ŽIVOT U SIGURNOJ KUĆI

  • Ti i tvoja djeca privremeno ste smješteni u kući sa ženama i djecom koji se nalaze u sličnoj situaciji kao Ti.

  • To je mjesto koje Ti pruža utočište i sigurnost kako bi u miru i uz podršku odlučila kako dalje.

  • O svim koracima odlučuješ Ti, a naš stručni tim bit će ti podrška na putu odluke. 

  • Adresa Kuće je u potpunosti tajna.

  • Kuća je otvorena 0-24 te ima posebne sigurnosne mjere zaštite te pravila s kojima Te naš stručni tim upoznava prilikom dolaska. 

  • Prilikom boravka u Kući želimo da živiš što redovitijim životom: Tvoja djeca pohađaju vrtić i školu, a Ti se možeš obrazovati, stručno osposobljavati ili raditi. 

PROCEDURA ULASKA U SIGURNU KUĆU

Započinje prijavom nasilja Policiji na broj 192 ili nadležnom centru za socijalnu skrb koji je određen mjestom prebivališta.

Po uvidu u situaciju Centra za socijalnu skrb i dogovoru s korisnicom, moguće je ostvariti socijalnu uslugu privremenog smještaja u hitnim situacijama – smještaj u Sigurnu kuću. 

Temeljni kriterij za smještaj je postojanje tjelesnog, seksualnog, psihičkog, ekonomskog ili drugog oblika nasilja.

U privremeno sklonište, Sigurnu kuću se ne mogu primiti osobe s invaliditetom, osobe koje boluju od psihičkih oboljenja, ovisnici, mentalno nedovoljno razvijene osobe, kao ni osobe s poremećajima u ponašanju koje mogu narušiti funckioniranje Kuće. 

Naš stručni tim

Voditeljica Kuće, socijalna radnica, psihologinja  i vanjski suradnik pravnik čine stručni tim koji djeluje interdisciplinarno, nadopunjujući se i stvarajući okvir rada Kuće.

Podrška smo žrtvama nasilja u obitelji, a koje su smještene u Kući. Pružamo usluge savjetovanja, terapijskog rada, osnaživanja i praćenja osoba koje su doživjele obiteljsko nasilje, surađujući s nadležnim institucijama.

Cilj je prvenstveno zaštititi žrtve nasilja, najčešće žene i djecu, pružiti sklonište, mir, sigurnost te raditi na osnaživanju, kako bi bile samostalne za život kad izađu iz Kuće.

 Za sve informacije i pomoć, slobodno nam se javite na neki od naših kontakata.

Kontakti

192

Policija

095 351 6500

Sigurna kuća Dubrovačko-neretvanske županije

Sigurna kuća Dubrovačko-neretvanske županije

SIGURAN DOM JE JEDINI PRAVI DOM

Izložba crteža učenika osnovnih škola s područja Dubrovačko-neretvanske županije.