Skip to content Skip to footer

Upute za sigurno korištenje interneta

Kako biste se zaštitile i osigurale da zlostavljač ne otkrije da ste ikada posjetile ovu stranicu, savjetujemo vam sljedeće: 

Ako ste u mogućnosti uvijek koristite internet na računalima koja se nalaze na javnim mjestima kao što su kafići, knjižnice i slično.

Ako internet koristite isključivo doma i to na računalu kojemu pristup imaju i drugi članovi obitelji (uključujući zlostavljača), niže u tekstu opisan je najsigurniji način na koji se možete zaštititi da zlostavljač ne otkrije što ste pretraživali na internetu. Pretraživanje takozvanim privatnim ili anonimnim načinom jedini onemogućava da druga osoba otkrije koje ste internet stranice pretraživali.

Postavke anonimnosti mogu se aktivirati u svim internet preglednicima, a slijede upute za svaki pojedini preglednik:

Smjernice su zasnovane na: 

http://zazrtve.hr/upute-za-sigurno-pretrazivanje/

PREVENCIJA I ZAŠTITA

Nasilje u obitelji predstavlja izazov u zaštiti ljudskih prava (pravo na život, sigurnost, dostojanstvo, tjelesni i emocionalni integritet) te ostavlja duboke zdravstvene, socijalne i druge posljedice na žrtvu nasilja kao i na funkcioniranje cijele obitelji, zajednice i društva.

Niz zakona i strateških dokumenata u Republici Hrvatskoj uređuju područje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Nasilje u Republici Hrvatskoj kao i u drugim europskim državama, postalo je sveprisutan problem koji je postao dijelom svakodnevice, na svim razinama društva, neovisno o tipu obitelji i bez obzira na stupanj obrazovanja, dob ili spol.
Temeljem propisanog djelokruga rada, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poduzima niz aktivnosti koje, među ostalima uključuju unaprjeđenje međuresorne suradnje, pružanje pomoći i osnaživanje žrtava nasilja, pružanje potpore organizacijama civilnog društva koje štite žrtve nasilja, senzibilizaciju javnosti o štetnosti nasilničkog ponašanja.

Žrtva nasilja u obitelji, može prijaviti nasilje policijskoj postaji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb, a pomoć žrtvama pružaju brojne ustanove i nevladine organizacije.

Zdravstveni radnici, radnici u ustanovama socijalne skrbi, u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva, u odgojno-obrazovnim ustanovama te sve druge stručni radnici koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji, dužni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Stručni radnici Centra za socijalnu skrb prilikom postupanja o sumnji na nasilje u obitelji dužni su:

 • upoznati žrtvu s mogućnosti smještaja zajedno sa maloljetnom djecom u sklonište ili dom za žrtve obiteljskog nasilja, u suradnji s odgovarajućim nevladinim organizacijama,
 • izraditi plan sigurnosti,
 • posredovati i pomoći kod ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje kod Hrvatske odvjetničke komore,
 • pomoći i posredovati kod ostvarivanja prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu,
 • uputiti u odgovarajuće savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji

Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja:

 • TJELESNO – svi oblici tjelesnog zlostavljanja koje podrazumijeva šamaranje, čupanje za kosu, guranje, udaranje rukama, nogama ili predmetima, ozljeđivanje različitim vrstama oružja, što može rezultirati lakim i/ili teškim tjelesnim ozljedama.

 • PSIHIČKO – odnosi se na oblike zlostavljanja s ciljem zadobivanja moći i kontrole nad žrtvom. Obuhvaća različite zabrane, prijetnje žrtvi ili njoj dragoj osobi, uvrede, podcjenjivanje, izrugivanje, omalovažavanje, ucjene, kontrolu kretanja, izolaciju i sl. Ovakav oblik nasilja može izazvati probleme u psihičkom zdravlju i osobnosti žrtve.

 • SPOLNO – obuhvaća tjelesno i psihičko spolno nasilje, a odnosi se na spolno uznemiravanje, spolnu zloupotrebu, incest, nedobrovoljne spolne radnje, silovanje, odnosno svaki spolni čin počinjen protiv volje druge osobe.

 • EKONOMSKO – uključuje uskraćivanje i oduzimanje financijskih sredstava, neplaćanje alimentacije i sve druge oblike ostavljanja žrtve bez sredstava za život.

Nasilje se može dogoditi svakome, bez obzira na dob, spol, status, obrazovanje, rasu, nacionalnost, spolnu orijentaciju ili materijalnu situaciju.

ŽRTVA MOŽE BITI SVAKA OSOBA!

UKOLIKO PARTNER:

 • naređuje i ponaša se kao gospodar,
 • prijeti Vam ili Vas ucjenjuje, verbalno ponižava, vrijeđa,
 • sam donosi sve odluke,
 • ne dozvoljava pristup novcu,
 • kontrolira što radite, kuda se krećete, gdje i s kim ste bili,
 • zabranjuje izlaske i/ili ne dozvoljava da imate vlastiti krug prijatelja,
 • pokazuje znakove ljubomore,
 • prisiljava Vas na spolni odnos,
 • razbija stvari po kući,
 • zlostavlja djecu i prijeti da će ih oduzeti,
 • tuče Vas, vuče za kosu, gura,
 • prebacuje krivicu na Vas nakon što Vas je istukao,
 • nakon počinjenog nasilja se ispričava i govori Vam da Vas voli,
 • poriče da Vas zlostavlja,
A VI ZBOG NAVEDENIH PONAŠANJA:
 • imate osjećaj bespomoćnosti,
 • osjećate stalni pritisak,
 • imate smetnje pri spavanju,
 • imate problema s prehranom (gubitak apetita),
Ako se osjećate žrtvom nasilja, ako znate za postojanje nasilja, ako trebate smještaj, pomoć, podršku ili savjet, obratite se na sljedeće adrese