Izložba crteža osnovnih škola “Siguran dom je jedini pravi dom”

Izložba crteža osnovnih škola “Siguran dom je jedini pravi dom”